Používáme výhradně stříkanou pěnovou izolaci TOGO(R) , jež přináší řadu možností a výhod, jako je např. rychlá aplikace, skvělé izolační vlastnosti, vysoká životnost a odolnost vůči škůdcům nebo vlhkosti. Stříkaná pěnová izolace je vhodná do starých domů, novostaveb, bytů, pasivních domů i zemědělských objektů. Naší specializací je izolace střech, izolace stropu, izolace příček a izolace podlah, které Vám přináší značné úspory za vytápění a sníží energetickou náročnost Vaší stavby.

 

DRUHY STŘÍKANÉ PUR PĚNY: 

 

Tepelně izolační systém TOGO(R)  je dvoukomponentní, strojově zpracovávaná polyuretanová pěna (na vodní bázi) již používáme při realizaci dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů, ale také u rekonstrukcí stávajících a historických objektů. Aplikuje se nástřikem na povrch, který má být izolován nebo vstřikováním do dutin, které beze zbytku vyplní, dle požadavků na velikost součinitele prostupu tepla U (celková tloušťka vrstvy není omezena). Vstříknutá kapalná směs dvou komponent okamžitě reaguje a až 100 násobně zvětší svůj objem – dojde k absolutnímu vyplnění všech spár a dutin. Jedná se o polyuretan na bázi prepolymeru MDI a polyéterového polyolu nadouvaný CO2. Kromě vynikajících tepelně izolační vlastnosti má systém v kombinaci s jinými konstrukčními hmotami též zvukově izolační vlastnosti. Izolační vrstva se při aplikaci nástřikem vyznačuje velmi hrubou povrchovou strukturou.

 

Izolační vrstvu u převážné části aplikací zakrýváme jiným materiálem (sádrokarton, OSB deska apod.), což jsme Vám schopni také nacenit a dodat na klíč z estetických a mechanických (protipožárních) důvodů.

 

 MÍSTA VHODNÉHO POUŽITÍ STŘÍKANÉ PUR PĚNY:

 • fasády, rovné i šikmé střechy, venkovní stěny

 • průmyslové haly, sklady, chladírenské prostory

 • hydroizolace základů staveb – včetně jejich podzemních částí

 • pojízdné chladírenské soupravy, kamiony vlakové soupravy

 • zásobníky vody, potrubí, nádrže

VÝHODY NÁMI APLIKOVANÉ PUR PĚNY:

 • Výborná adheze k podkladu

 • Rychlá instalace

 • Úspora energii až 70 %

 • Zabránění vzniku tepelných mostů

 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi

 • Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná a hydroizolační zábrana

 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení

 • Šetrnost vůči životnímu prostředí

 • Zabránění růstu plísní

 • 100 % vyplní a utěsní všechna místa

 • Izoluje těžce dostupná místa

  

VYUŽITÍ RŮZNÉ PĚNY DO RŮZNÝCH PROSTOR

Izolace střech a podkroví, stropů a stěn

Pro izolaci střech, podkroví, stropů a stěn je nevhodnější PUR pěna s otevřenou buněčnou strukturou - měkká pěna.

Měkká PUR pěna se vyznačuje svojí lehkostí a vylepšeným koeficientem tepelné vodivosti. Perfektních výsledků dosahuje v případě požadavků na paropropustnost i zvukovou izolaci.

Jedná se o dvoukomponentní a strojně zpracovávanou polyuretanovou pěnu s otevřenou buněčnou strukturou. Měkká PUR pěna je ideální zejména pro izolaci podkroví, stropů nebo stěn.

 

Izolace podlah, základů, nádrží, tanků, plochách střech, stropů v průmyslových objektech

Pro tyto izolace je nevhodnější PUR pěna s uzavřenou buněčnou strukturou - tvrdá pěna

Tvrdá pěna je dvoukomponentní polyuretanová pěna, která má uzavřenou buněčnou strukturu. Aplikuje se v různých objemových hmotnostech od 50 do 60 kg/m3. Izolace prostoru se realizuje vysokotlakým nástřikem na podklad, jako jsou např. kovy, ocelové plechy, beton, cihelný podklad, cementovláknité nebo dřevoštěpkové podklady apod. PUR pěna s uzavřenou buněčnou strukturou je také ideální pro zateplení a odhlučnění vnitřních prostor.

Koeficient tepelné vodivosti izolační pěny s objemovou hmotností je λ = 0,025.