V ČEM SE LIŠÍ STŘÍKANÁ PĚNA S OTEVŘENOU A UZAVŘENOU STRUKTUROU?

Stříkaná pěna s uzavřenou strukturou buněk nepropouští vlhkost. Proto je vhodná zejména všude tam, kde se počítá se zvýšenou vlhkostí. Vrstva pěny o tloušťce 5 cm a více navíc funguje jako parozábrana.

Oproti tomu stříkaná pěna s otevřenou strukturou buněk umožňuje průchod vodní páry, čímž může stavební konstrukce dýchat a minimalizuje se tak výskyt plísní. Díky těmto vlastnostem ji lze použít i do dřevostaveb. Tento typ je nejpoužívanější.

 

KDE LZE STŘÍKANOU PĚNOVOU IZOLACI POUŽÍT?

Tento typ izolace dokáže spolehlivě nahradit veškeré klasické izolační materiály, a to tepelně izolační i parotěsně izolační. Stříkaná pěnová izolace je vhodná pro izolaci základů, podlah, izolaci obvodového pláště budov a střech. Je jedno, zda se jedná o rekonstrukci stavby či novostavbu.

 

JAKÉ MÁ STŘÍKANÁ PĚNOVÁ IZOLACE SLOŽENÍ?

Stříkaná pěna je směsí dvou látek (Izokyanátu a pryskyřice), které při smíchání pod určitou teplotou a tlakem vytvoří speciální směs. V té vznikne pomocí nadouvadel obrovské množství malých vzduchových bublinek, čímž směs navýší svůj objem 50 -150 x. Podle vzniklé buněčné struktury se potom pěny dělí na pěnu s otevřenou nebo s uzavřenou strukturou buněk.

 

JAKÁ JE TRVANLIVOST STŘÍKANÉ PĚNY?

Pokud je zaizolování pěnou provedeno správně, nemění pěna svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Stříkaná pěna totiž bez problémů přilne na všechny podklady, svojí flexibilitou se přizpůsobí i pohybu budovy a drží tak velmi pevně za každé situace.

 

JE STŘÍKANÁ IZOLACE ODOLNÁ VŮČI PLÍSNÍM A HLODAVCŮM?

Celistvá izolační vrstva stříkané pěny eliminuje proudění vzduchu, čímž minimalizuje riziko hromadění vlhkosti. Oproti běžným izolacím stříkaná izolace dokáže zajistit dostatečné zateplení domu k tomu, aby byla eliminována kondenzace na povrchu, a tudíž nevzniká prostředí náchylné k tvorbě plísní. Polyuretanová pěna navíc neláká ani hlodavce.

 

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Systém PURIZOLACE je ze všech hygienických a současných ekologických ohledů absolutně nezávadný. Neobsahuje formaldehydy, CFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs. Nepoškozuje ozónovou vrstvu.